کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ماکو

کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ماکو
گزیده کتاب
نویسندگان

۲۱۵ مطلب توسط «شیرزاده» ثبت شده است

۱۵
مرداد

اداره کتابخانه های عمومی با همکاری دفتر امام جمعه محترم شهرستان ماکو ، مسابقه کتابخوانی نماز را بمناسبت هفته نماز برگزار می‌کند.

تمام همشهریان عزیز، این فرصت را خواهند داشت تا در این مسابقه از تایخ 14 الی 24 مرداد ماه 97 شرکت نمایند .


مسابقه کتابخوانی نماز

  • شیرزاده
۰۹
مرداد

  • شیرزاده
۰۸
مرداد

  • شیرزاده
۰۸
مرداد

برگزاری حلقه کند و کاو ویژه بزرگسالان | باشگاه کتابخوانان استاد رافق ماکویی 


موضوع جلسه : 

در صورت فرض بر نبود دنیای بعد (بهشت و جهنم) ، آیا به خلاف و گناه مشغول خواهیم شد یا به انسانیت  ؟؟؟


  • شیرزاده
۰۸
مرداد

  • شیرزاده
۲۵
تیر

جلسه این هفته باشگاه کتابخوانان کتابخانه عمومی ولی عصر (عج) ماکو به بررسی اشعار و جمع خوانی بوستان و گلستان سعدی پرداخته شد . 


  • شیرزاده
۲۳
تیر

بخش اولبخش دوم در ادامه ...


  • شیرزاده
۱۹
تیر

  • شیرزاده
۱۹
تیر

  • شیرزاده
۱۴
تیر
  • شیرزاده