کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ماکو

کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ماکو
گفت و گو
کتابخوان ماه
معرفی کتاب
گزیده کتاب
نویسندگان

۲۰ مطلب با موضوع «جمع خوانی کتاب» ثبت شده است

۳۰
مهر

مثنوی خوانی و جمع خوانی کتاب یک عاشقانه ی آرام 30 مهر 96

امروز سى ام مهر ماه هزارو سیصدو نودو شش، باشگاه کنابخوان، توفیق گرد همایى دوباره اى را کسب کرده بود، رأس ساعت شانزده جلسه آغاز شد .
استاد صمدزاده، با اسلوب همیشگى و متین خود ، جلسه را با بیان طنزى آغاز و در ادامه ، حتى قطعه  طنز به نظم کشیده شده اى را با دکلمه اى در خور متن ، بلند خوانى کردند!
ابیات ٥٢١ تا ٥٣٧ خوانده شد و صد البته توسط استاد تفسیر گشت که چکیده اى از تفاسیر را باز گو مینمائیم:
چهار عالم که پسوند عبرى به خود گرفته اند :عالم ناسوت (عالم منسوب به ناس) عالم ملکوت(عالم منسوب به ملائک) عالم جبروت(عالم منسوب به عقل و عقول، انسانهاى نابغه و عبقریات) و عالم لاهوت (عالم منسوب به اله و خداوند) واژه (قدیم ) یعنى موجودى که  اول و آخر نداشته باشد و این کلمه مطلقأ مختص و شامل ذات حضرت خداوند میباشد و لا غیر!
استاد شرحى پیرامون  صفات چهار سفر که توسط ملا صدراى بزرگوار شرح داده شده  بیان نمودند:
اولى (من الخلق الى الحق، انسانى که نیت و قصد میکند به سوى خداوند سفرى داشته باشد) دو (فى الحق بالحق، سفرى با خدا و همراه با خداوند ) سه (من الحق الى الحق مع الحق) و چهارمى (فى الخلق مع الخلق الى الخلق، سفرى که در میان خلق و با خدا صورت میگیرد ولى هدف ارشاد و دعوت مردم به حق میباشد) اما این سفر در عالم درون و قلب آدمى صورت میگیرد، سیر و سلوکى الهى و عرفانیست که باید لسان و قلب یکى باشند و ریا و دو رنگى در کار نباشد .

 • شیرزاده
۱۶
مهر

مثنوی خوانی کتابخانه عمومی ولی عصر (عج) ماکو

امروز شانزدهم مهر ماه سال هزار و سیصد و نود و شش، جلسه باشگاه بانوان، رأس ساعت 16:30 با گردهم آمدن اعضاى ثابت باشگاه، در مکان همیشگى ، کتابخانه ولیعصر (عج) برگزار شد .
موضوع اصلى جلسه (مثنوى خوانى) بود ، که با قرائت  استاد صمدزاده و صد البته با توضیح و تفسیر ایشان ابیات ٥٠٠ تا٥٢٠  صورت گرفت.
در این جلسه یکى از اعضاى ثابت باشگاه ، بانو سید آقازاده، که به خاطر فوت همسر عزیزشان، نزدیک به  دو ماه از جلسات غائب بودند ، دوباره به کانون گرم کتابخوانان باشگاه بازگشتند . فاتحه اى به روح مرحوم خوانده شد و نشست بُعدى معنوى به خود گرفت.
امروز یکى از شاعران عزیز شهر ماکو سرکار خانم مهرى زاهدى نیز در جلسه حضور داشتند.

 • شیرزاده
۰۳
مهر

جلسه ی جمع خوانی کتاب زن زیادی  توسط باشگاه کتابخوانان کتابخانه عمومی ولی عصر (عج) ماکو، مورخه 2 مهرماه 96 در مکان کتابخانه و با حضور استاد بالغ صمدزاده  برگزار شد . این جلسه با هدف آشنایی و تعمق به تجربه‌ی کتابخوانی فردی و البته گروهی، توجه به سبک زندگی و تربیت اسلامی ، کمک به فن بیان و ... برگزار شد.

 • شیرزاده
۳۰
مرداد

جمع خوانی کتاب زن زیادی

جلسه ی جمع خوانی کتاب زن زیادی  با حضور اعضای کتابخانه عمومی ولیعصر (عج)ماکو در مکان کتابخانه و با حضور استاد بالغ صمدزاده  برگزار شد .
این جلسه با هدف آشنایی و تعمق به تجربه‌ی کتابخوانی فردی و البته گروهی، توجه به سبک زندگی و تربیت اسلامی ، کمک به فن بیان و ... برگزار شد.


 • شیرزاده
۲۸
مرداد
جلسه مثنوی خوانی یکشنبه مورخ  96/5/22  با حضور استاد محترم جناب آقای بالغ صمدزاده برگزار شد
در این جلسه که با حضور جمعی از دوست داران فرهنگ و ادب برگزار شد اشعاری از  دفتر اول مثنوی خوانده شد.
با توجه به اینکه درست خواندن هر مطلب اولین گام برای درک صحیح مفاهیم آن مطلب می‌باشد، لذا در ابتدای هر جلسه، استاد بالغ صمدزاده به خواندن اشعار مولانا می پردازند و در ادامه بررسی و تفسیر اشعار خوانده شده شروع می‌گردد. • شیرزاده
۲۴
شهریور
 • شیرزاده
۱۳
شهریور

برگزاری جمع خوانی کتاب بهمراه قصه گویی ویژه کودکان زیر 11 سال در محل کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) ماکو

جلسه همخوانی کتاب با اولویت کتب ویژه کودکان و کتابهایی که توسط شرکت کنندگان خوانده شده بود، در جهت آشنایی با گروهی خواندن کتاب، تعمیق مطالعه، افزایش توانایی گفتار کودکان و ... در 9 شهریور ماه 95 برگزار شد.


 • شیرزاده
۳۰
مرداد

جمع خوانی کتاب


برگزاری جمع خوانی کتاب بهمراه قصه گویی ویژه کودکان زیر 11 سال در محل کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) ماکو


جلسه همخوانی کتاب با اولویت کتب ویژه کودکان و کتابهایی که توسط شرکت کنندگان خوانده شده بود، در جهت آشنایی با گروهی خواندن کتاب، تعمیق مطالعه، افزایش توانایی گفتار کودکان و ... در 26 مرداد ماه 95 برگزار شد.

 • شیرزاده
۲۰
مرداد

جمع خوانی و قصه گویی کتاب ویژه کودکان

برگزاری جمع خوانی کتاب بهمراه قصه گویی ویژه کودکان زیر 11 سال در محل کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) ماکو


جلسه همخوانی کتاب با اولویت کتب ویژه کودکان و کتابهایی که توسط شرکت کنندگان خوانده شده بود، در جهت آشنایی با گروهی خواندن کتاب، تعمیق مطالعه، افزایش توانایی گفتار کودکان و ... در 19 مرداد ماه 95 برگزار شد.


جمع خوانی و قصه گویی کتاب ویژه کودکان

 • شیرزاده
۲۰
مرداد

جمع خوانی و قصه گویی کتاب ویژه کودکان

برگزاری جمع خوانی کتاب بهمراه قصه گویی ویژه کودکان زیر 11 سال در محل کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) ماکو

جلسه جمع خوانی کتاب با اولویت کتب ویژه کودکان و کتابهایی که توسط شرکت کنندگان خوانده شده بود، در جهت آشنایی با گروهی خواندن کتاب، تعمیق مطالعه، افزایش توانایی گفتار کودکان و ... در 12 مرداد ماه 95 برگزار شد.

 • شیرزاده