کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ماکو

کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان ماکو
گزیده کتاب
نویسندگان

۴ مطلب با موضوع «نقد و بررسی کتاب» ثبت شده است

۲۳
تیر

بخش اولبخش دوم در ادامه ...


  • شیرزاده
۰۲
تیر

کانال تلگرام کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) ماکو

  • شیرزاده
۰۷
خرداد

تسنیم

در این نوشتار سیری در تفسیر فارسی در شیعه و بررسی همه جانبه و بیان تفاوت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی مورد تبیین قرار می گیرد.

چنان که مستحضرید، تفسیر قرآن مجید بنام تسنیم از مهم‌ترین آثار آیت الله جوادی آملی است. نام این اثر از آیه‌ی 27 سورۀ «مطففین» گرفته شده است. تاکنون مقالاتی در معرفی این اثر در مجلات فارسی داخل کشور به قلم برخی از شاگردان آیت الله جوادی آملی انتشار یافته است. بررسی انتقادی کامل در خصوص این اثر شاید هنوز زود باشد، اما چون 25 جلد از نسخه‌ی فارسی آن تاکنون چاپ شده و سبک آن تقریبا مشخص شده است، شاید بتوان بررسی و مرور مختصری در باره آن داشت و چه بسا نقد ما در خصوص ترجمه عربی یا انگلیسی این اثر در آینده مفید افتد.


  • شیرزاده
۰۷
خرداد

برادران کارامازوف

این رمان، رمانی است دربارۀ« یک آدم قاتل معطر، ویک آدم مقدس متعفن»/علاقۀ وسواس گونه دایفسکی به جنایت، به آسیب شناسیِ روان پریشی شخصیت های جنایتکار کاملا واضح است.

 هورست یورکن گریک 

۱ـ درسال ۱۹۱۱،W.L.Phelps ،متخصص تاریخ ادبیات دردانشگاۀ ) Yalyآمریکا) نوشت: ادبیات روس مانندِ موسیقی آلمان،عالی ترین نوع خود درجهان است(۱).به گمانم اگر منظورش ادبیات کلاسیکِ روس است، حق با اوست. درمیان نویسندگان کلاسیکِ روس، ازپوشکین تا چخوف، داستایفسکی (۱۸۸۱ـ۱۸۲۱) بی تردید پرخاشگرترین وستیزه جوترین نویسندگان است. مشخصه ویژۀ او تحریک و برانگیختن ذهن است و هر وسیله ای را برای مجذوب و مفتون کردنِ خواننده جایز و درست می داند.


  • شیرزاده